Spring til indhold

Tuse Lokalforum

Referater fra Lokalforums møder og arbejdsgruppernes videre virke. Foreningens aktiviteter

Kommunalt tilskud

Holbæk Kommune giver et fast tilskud til hvert af de 18 lokalområder. Tilskuddet bliver fordelt en gang om året på baggrund af antal indbyggere.

Det er lokalforum selv, som beslutter, hvordan tilskuddet bliver brugt - dog må det ikke bruges til løn. Hvis ikke tilskuddet er brugt, når året er gået, bliver det overført til året efter. Lokalforum må gerne have andre indtægter, fx overskud fra arrangementer.  Kilde: Holbæk Kommune.

Om Tuse Lokalforum

Tuse Lokalforum er Holbæk Kommunes lokalforum i Tuse og dermed for alle, som bor i Tuse-området. Tuse Lokalforum blev i 2017 stiftet som forening.

Tuse Lokalforum 

Formand Mads Vestergaard, Sekretær og kasserer Nadia Ragnvald Caspersen, øvrige medlemmer Jarl Sabroe, Hans Bruun-Jensen og Lars Bo Christensen.
Mail: tuselokalforum@gmail.com

 

Kommunalt tilskud

Holbæk Kommune giver et fast tilskud til hvert af de 18 lokalområder. Tilskuddet bliver fordelt en gang om året på baggrund af antal indbyggere.

Det er lokalforum selv, som beslutter, hvordan tilskuddet bliver brugt - dog må det ikke bruges til løn. Hvis ikke tilskuddet er brugt, når året er gået, bliver det overført til året efter. Lokalforum må gerne have andre indtægter, fx overskud fra arrangementer.  Kilde: Holbæk Kommune.

Trafikgruppen

Trafikgruppens oversigt over trafikale udfordringer i lokalområdet. Tuse Lokalforum har i de sidste par år arbejdet med at skabe os et overblik over områdets udfordringer inden for trafik og infrastruktur. 

Trafik og infrastruktur

Tuse Lokalforum har i de sidste par år arbejdet med at skabe os et overblik over områdets udfordringer inden for trafik og infrastruktur. 

Vi har bl.a. afholdt borgermøder og nedsat en trafiksikkerhedsgruppe, som tilsammen har gjort det muligt af få struktureret og udtænkt mulige løsningsforslag for vores udfordringer.

Det er vigtigt for os at pointere, at vores udfordringer er baseret på borgernes egne oplevelser.

Vi har hovedfokus på at sikre vejene for bløde trafikanter, skolebørn og gangbesværede. Derudover er et fokus at få bundet lokalområdet sammen og gjort tilgængeligt for såvel os som udefrakommende, der ønsker at opleve vores dejlige og unikke natur. 

I det næste afsnit kan du læse om vores udfordringer. Alternativt kan du se oversigtskortet og få en grafisk visning af, hvor de enkelte udfordringer er placeret.

Se oversigtskort med udfordringer

Tuse Lokalforum støtter op om et fælles cykelstiprojekt, som nævnt på side 28. Specielt hvis et projekt kunne udmunde i en løsning som Stevns Kommune med flere cykelrundture i kommunen, der alle bundet sammen.

Se Stevns Kommunes cykelstiprojekt

Vi er tilgængelige såfremt nogle af vores udfordringer ønskes uddybet.

Trafiksikkerhedsgruppen

Tuse Lokalforum 2019

Møder og referater

Referater fra Tuse Lokalforums møder. Mødested er som regel på Tuse Skole.

 Facebookgruppen

Der henvises til Facebookgruppen, da jeg ikke modtager materiale fra foreningen.

Møder i  2020 

  • 19/11

Referat fra møde i Lokalforum 20.8.2020

Referat fra generalforsamling i Lokalforum 2020

Referat møde i Lokalforum den 28-05-2020

Referat møde i Lokalforum den 20-02-2020



Feedback

Sidst opdateret

24.05.2022

Ansvarlig redaktør

Lillian Bagge Nielsen