Spring til indhold

Historiske beretninger

Lokalhistorisk Forening for Butterup og Tuse Sogne har udarbejdet beskrivelser af nedenstående. Beretningerne findes i mapper på Tuse Lokalhistorisk Forenings arkiv og nogle kan du læse her online på siden. Tryk på linket og du kan læse beretningen.

Løvenborgs og Severinsmindes historie

•Løvenborg Slot
Godset som kulturmiljø
Severinsminde
Slægten Ahlefeldt
.Kildemateriale
.Udstykningen ved Løvenborg

Det gamle Tuse
.Forhistoriske minder og fund samt broer
•Tuse i forandring
Tingstedet for Tudse Herred
•Tusæ– både en by, et sogn og et herred

Gårde og ejendomme i Tuse sogn
•Blommevej 2, Allerup
"Degnehuset" Butterupvej 41, Tuse
•Butterupvej 48, Tuse
. "Vestervang" Kalundborgvej 289
•Landevejen 79
•"Jordemoderhuset" Landevejen 83
"Kommunehuset" Landevejen 85
"Lille Stenbjerggård" Landevejen 89
"Store Stenbjerggård" Landevejen 91
•"Hulegård" Mårsøvej 1
•"Aalykke" Nykøbingvej 46, Mårsø
Ny Hagestedvej 2
"Tjørnebuskgård" Omfartsvejen 77
•"Søholm" Søholmvej 1
•"Lillevang" Søholmvej 4
"Ærtebjerggård" Trønningevej 4
•"Åsagergård" Trønningevej 9
"Nylandsgård" Tuse Bjerg 3
•"Hyldager" Tuse Byvej 3
"Langebækgård" Tuse Byvej 16
"Lergravsgården" Tuse Byvej 102
•"Bonderupgård" Tuse Skovvej 6

 En gårds udvikling og afvikling
"Tjørnehøjgård" Tuse Lågevej 3
•"Nordenskov" Tuse Lågevej 9
"Rødkildegård" Kalundborgvej 305
•"Tuse Lågegård" Kalundborgvej 226
.Beretninger om statshusmændene på Løvenborg mark. 1-15
.Beretninger om statshusmændene på Løvenborg mark. 16-30

Kirkernes historie og sognenes præster
Butterup kirke og Tuse kirke
•Præster i Butterup og Tuse sogne
. Farvel og tak fra Vibeke Helweg-Møller

Sognenes skoler
Butterup Skole
Tuse Skole, bilag (skolepatruljer)
•Forældreforening og Skolenævn ved Tuse Skole

Brugsens og købmændenes historie
Tudse Brugsforening, supplement
Butterup Købmandshandel og Mølleri
Tuse Købmandshandel, Landevejen 50


Butterup-Tuse Sogneråd og sognefogeder
Butterup-Tuse Sogneråd
•Sognefogeder i Butterup-Tuse sogne

Udstykninger, veje og gader
Møllestensparken

Butterup sogn og dens ejendomme
Beskrivelse af Butterup sogn
Kirkehuset, graver og klokkerbolig
•Præstegårdsforpagterboligen, Butterup Byvej 6
Fattighus og Kommunehus, Butterup Byvej 3
Butterup Byvej 7, Butterup
•Butterup Byvej 7 – et tilbageblik
Smedjen i Butterup
•Butterup Byvej 12
•Butterup Byvej 14, Butterup
"Birkevang" Butterup Byvej 16
•Butterup Byvej 18
."Knokgården", Butterup Byvej 19
Butterup Byvej 29
Butterup Byvej 31
Butterup Byvej 33
"Butterup Møllegård" Butterupvej 63
.Supplement til historien om Stubmøllen i Strandparken
Butterupvej 70 (Nr. 8-husene)
Teglovnen
Hesselvad 1
Hesselvad 5
Hesselvad 6
Hesselvad 7
Hesselvad 9
•Møsten
.Forord, henvisninger kilde

Virksomheder og institutioner m.v.
Tuse Andelsmejeri
Missionshuset i Tuse
Mårsø Station1, 2, 3
•Tuse Lokalcenter (Fra Alderdomshjem til Lokalcenter)
Tuse Kros historie
. Supplement til Tuse Kros historie
Børneinstitutionernes historie i Tuse 1978-2011
•Det første forsamlingshus i Tuse
.Tuse Forsamlingshus 1924-2017 
Svend Åge Boeng og Tuse Kro v/Mårsø station, Tuse Lågevej
. Tuse smedje
.Historien om en dyrelægepraksis
.Tegning af Marianne Jensen
. Trier Petersens frugtplantage

Foreningerne i lokalområdet
Butterup-Tuse Husholdningsforening
Butterup-Tuse Husmandsforening
Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening
Tuse Gymnastikforening    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Tuse Idrætsforeningforside til Tuse If
Tuse Badmintonklub
•Tuse Vaskeselskab
. Lancier: Tuse Senioridræt
.Holbæk Flyveklub
.Tuse Ås Ørredsammenslutning
.Senioridræt Tuse Gymnastikforening 40 år
.Tuse Revyen
.Hjemmeværnskompagniet 5122

Diverse historier og beretninger
.Besættelse 1940-45
Fra Butterup til Christiansborg
En historie om skærsliberen fra Butterup
Historien om maleren Hans Karsten Sonne
Historien om spejderne
Historien om Sykredsen
Historien om Sømandskredsen
Historien om Tage Larsen
.Historier fra gamle aviser
.Jørgen Steens tale ved Tuse Forsamlingshus 130 års jubilæum
.Tuses eneste krigsskib
Tuse og DE KONGELIGE
. 70 årsdagen for Danmarks befrielse, den 4. maj 2015
.Dådyrfarmen ved Kalvemose Å i Tuse

.

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

26.09.2022

Ansvarlig redaktør

Lillian Bagge Nielsen

Qr-koder

QR-koder på en planche

Ser du en QR-kode på en af Tuse Lokalhistorisk Forenings plancher betyder det, at du ved at scanne koden, får en historisk beretning. Dokumentet er hentet fra hjemmesiden.