Spring til indhold

Arrangementer

Pensionistforeningen arrangerer udflugter, foredrag og underholdning. Tuse Forsamlingshus er hjemsted for pensionistforeningen.

Tilmelding 

Til udflugter og arrangementer er det nødvendigt med bindende tilmelding til Bende Andersen: Tlf.: 59 43 44 35/ 28 97 32 05
Tilmelding efter først til mølle-princippet.

  

 20. april kl. 14  Aflyst

Nyavn på kryds og tværs
Kim Gr
einer fortæller om de gamle huse og deres beboere, søfolkene, bolværksmatroserne..

Pris: 60 kr. inkl. kaffe og kage. Tilmelding senest 8. april.
Tlf. 28 97 32 05. Adgang for alle.

Program 2020-21Feedback

Sidst opdateret

03.04.2020

Ansvarlig redaktør

Lillian Bagge Nielsen

Afholdte arrangementer