Støtteforeningen for Tuse Forsamlingshus

Foreningens formål er:  At værne om Tuse forsamlingshus fortsatte beståen.  At arbejde for medlemstilgang og udbrede kendskabet til Tuse forsamlingshus. At forvalte de indkomne midler, efter behov, med forsvarlighed

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand:          Henning Petersen

Næstformand:  Marianne G. Nielsen

Kasserer:           Nanna Nielsen

Sekretær:           Leila Sejberg

Bestyrelsesmedlem: Bente Folsing 

Suppleanter: Børge Christensen og Torben Folsing

Senest opdateret 07-11-2023