Spring til indhold

Om lokalområdet

Holbæk Kommune består af 18 forskellige lokalområder. I hvert lokalområde er der et lokalt forum,
Kunstbane indviet i Tuse

Ny kunstgræsbane indviet den 11.08.20

Tuse If afholdt officiel indvielse af deres nye kunstgræsbane. Taler af kulturudvalgsformand Ole Hansen og Tuse Ifs formand Anders Bo Hansen.

 Øllene var gratis den dag. Nedenunder nogle varaner.

-------------------------------------------------------------------------

Tuse Forsamlingshus


Pia og Camilla fra Route 155 overtager forpagtningen af Tuse Forsamlingshus pr. 1. juni. 

Alle aktiviteter flyttes til forsamlingshuset.

Tuse Forsamlingshus, Tuse Byvej 96.  Tlf. 27 62 53 53.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuse Idræts og BevægelsesparkKilde: Foreningsnyt 2020, nr. 2

Etape 1 blev indviet i forbindelse med skolernes motionsdag i 2018.

 
Tuse IF, halbestyrelse og skole har i fællesskab udarbejdet en plan for udbygning af Tuse Idræts og Bevægelsespark, med i arbejdsgruppen er blandt andre, Jess Jehl, Klaus Larsen, Anders Bo Hansen.
 
Projektet støttes af: Lokale og anlægsfonden, Spar Nord Fonden, DGI, Tuse Skole, Tuse Lokalforum, Tuse Idrætscenter og Holbæk Kommune
 
Området er tænkt, at skulle tilgodese følgende brugere:
 
1. Borgere i nærmiljøet, der frit skal kunne benytte de udendørs
 aktivitetsmuligheder, som faciliteterne omkring hallen indbyder til.
 
2. Foreninger, der er tilknyttet Tuse, skal have optimeret og udbygget
 deres faciliteter
 
3. Skoleeleverne i Tuse skal kunne benytte faciliteterne i skoletiden,
 så sunde motionsvaner understøttes af et attraktivt miljø
 
Siden indvielsen i 2018 er der blevet trådt mange skridt af motionsglade Tuse borgere på stierne ved Tuse Idræts og Bevægelsespark.
Rundt i området er opstillet bænke, hvorfra man kan nyde udsigten.
 
På et oversigtskort ved Tusestierne kan man se de forskellige muligheder for gå-, løbe- og cykeltur. Der er også opmålt forslag til tre forskellige ruter.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Ny skiltning

I Venstrebladet den 29. februar 2020 kan man læse, at stiområdet omkring Tuse Idrætsanlæg har fået ny skiltning. Spar Nord Fonden har støttet.

Der er nu et stort skilt ved starten og midtvejs på ruten. Stierne er på 1,4, 1,8 og 5 kilometer. Der er opsat bænke flere steder på stierne.

Stierne kan bruges af alle. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuse Idræts og Bevægelsespark

Etape 1 af Tuse Idræts og Bevægelsespark stod færdig efteråret 2018 og blev indviet i forbindelse med skolernes motionsdag den 12. oktober.

Etape 2 bliver færdig forår 2019, her er anlægsgartner Niels Pedersen ved at opsætte de sidste bænke.

Tuse If halbestyrelse og skole har i fællesskab udarbejdet en plan for udbygning af Tuse Idræts og Bevægelsespark med i arbejdsgruppen er blandt andre,Jess Jehl, Klaus Larsen, Anders Bo Hansen.

Området er tænkt at skulle tilgodese følgende brugere:

1. Borgere i nærmiljøet, der frit skal kunne benytte de udendørs aktivitetsmuligheder, som faciliteterne omkring hallen indbyder til.

2. Foreninger, der er tilknyttet Tuse, skal have optimeret og udbygget deres faciliteter.

3. Skoleeleverne i Tuse skal kunne benytte faciliteterne i skoletiden, så sunde motionsvaner understøttes af et attraktivt miljø.

Projektet støttes af: Lokale og anlægsfonden, Spar Nord Fonden, DGI,Tuse Skole,Tuse Lokalforum, Tuse Idrætscenter og Holbæk Kommune.

---------------------------------------------------------------------------

 

 

Nyt kirkehus  - blev indviet  den 20. januar med en festgudstjeneste, hvor PrinsGustavemsemblet sang. Bagefter var der spisning i det nye kirkehus.

---------------------------------------------------------------------------------

Senioridræt i Tuse


Vi er stolte og glade, da vi fra VELUX FONDEN har fået bevilliget 32.000 kr. til nyt udstyr til bueskytterne, hvilket vi forventer at have på plads inden den nye sæson starter i september 2019. Blandt det nye udstyr er der skydestole, som nogle har efterlyst.

 .........................................................................................................................

Ny trampesti fra Allerup til Tuse

Ved Fjorddraget i Allerup. Den forbinder det nye boligkvarter med Tuse. Stien strækker sig over 1,5 km. Det er allerede muligt at gå på stien.

Det er partnerselskabet Rishøjgaard P/S, der har anlagt naturstien.

Alle er velkomne til at gå på stien, der er privat. (kilde: Nordvestnyt).

se stien på kort

 ................................................................................................................................

Gadelys 

Holbæk Kommune har uddelt penge fra puljen til udvikling af lokalområderne.
Tuse Lokalområde fik kr. 300.00 til gadelys fra Ældrecenteret til Tuse Forsamlingshus.

----------------------------------------------------------------------------------------

Ny trampesti ved Tusehallen

Stien er blevet indviet. Og nu har stavgængerne også været der. En dejlig tur med perfekt vejr.

 

 Feedback

Sidst opdateret

17.09.2020

Ansvarlig redaktør

Lillian Bagge Nielsen

TuseHallen

Tuse Byvej 8, 4300 Holbæk
Klaus Larsen mail-adresse: klauslarsen@tuse.dk
telefon 40 62 67 35.

Hjertestarter finder du til venstre for Tusehallens indgang.

Ny kunstgræsbane er indviet 11.08.20. 

5. maj sten

Stenen er placeret ved Tusehallen