Om Lokalområdet

Holbæk Kommune består af 18 forskellige lokalområder. I hvert lokalområde er der et lokalt forum.

 
Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening har søgt og modtaget tilskud fra projektet "Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed".

Tilskud til arrangement

Vi har søgt tilskud til arrangementet med Keld og Hilda, som underholder ved vores høstfest i 2021.

Arrangementet gennemføres med tilskud fra projektet "Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed".

Vi har modtaget 19.000 kr.

Podcast om de frivillige i Tuse If. Tuse IF Fodbold motiverer deres frivillige til blandt andet at vedligeholde byens idrætsanlæg.

Tuse If er med i serien:

Find ind til motivationen. Afsnit 3: Sådan bliver du god til at motivere andre.

Podcast om og med frivillige i Tuse If

Der er nu lavet indfletning mellem Kalundborgvej og Omfartsvejen. Tuse Lokalforum har gjort opmærksom på problemet og dette er nu løst.

Tuse Lokalforum  skriver : "Udfordring: Ved indfletningen fra Kalundborgvej og ud på Omfartsvejen, er du som bilist nødt til at orientere dig så langt bagover, at du mister overblikket fremadrettet. Der er også mange blinde vinkler, da man i mange biler vil kigge lige ind i rammen på bildøren. Dette gør det svært at vurdere, i hvilken bane bilerne på Omfartsvejen ligger. Så sent som primo oktober kørte en lille personbil ind i en forankørende lastbil. Føreren af den lille bil havde ikke set lastbilen stoppede, mens føreren orienterede sig ned af Omfartsvejen". 

 

Så tak til Lokalforum for at dette nu er løst. Det er jeg meget glad for.

Lillian Bagge Nielsen

Tuse Lokal Forum har i samarbejde med Lokalhistorisk Forening fået opsat et bord-bænkesæt ved Tuse Kirke.

Det vil blive opmagasineret fra 1. november til 1. april.

Kunstgræsbanen blev indviet den 11.08.20 Tuse If afholdt officiel indvielse af deres nye kunstgræsbane. Taler af kulturudvalgsformand Ole Hansen og Tuse Ifs formand Anders Bo Hansen.

Kunstgræsbanen blev indviet den 11.08.20
Tuse If afholdt officiel indvielse af deres nye kunstgræsbane. Taler af kulturudvalgsformand Ole Hansen og Tuse Ifs formand Anders Bo Hansen.

Pia og Camilla fra Route 155 overtager forpagtningen af Tuse Forsamlingshus pr. 1. juni 2020. Alle aktiviteter flyttes til forsamlingshuset.

Tuse Forsamlingshus, Tuse Byvej 96.  Tlf. 27 62 53 53.

Etape 1 blev indviet i forbindelse med skolernes motionsdag i 2018.

 Etape 1 blev indviet i forbindelse med skolernes motionsdag i 2018.

 
Tuse IF, halbestyrelse og skole har i fællesskab udarbejdet en plan for udbygning af Tuse Idræts og Bevægelsespark, med i arbejdsgruppen er blandt andre, Jess Jehl, Klaus Larsen, Anders Bo Hansen.
 
Projektet støttes af: Lokale og anlægsfonden, Spar Nord Fonden, DGI, Tuse Skole, Tuse Lokalforum, Tuse Idrætscenter og Holbæk Kommune
 
Området er tænkt, at skulle tilgodese følgende brugere:
 
1. Borgere i nærmiljøet, der frit skal kunne benytte de udendørs
 aktivitetsmuligheder, som faciliteterne omkring hallen indbyder til.
 
2. Foreninger, der er tilknyttet Tuse, skal have optimeret og udbygget
 deres faciliteter
 
3. Skoleeleverne i Tuse skal kunne benytte faciliteterne i skoletiden,
 så sunde motionsvaner understøttes af et attraktivt miljø
 
Siden indvielsen i 2018 er der blevet trådt mange skridt af motionsglade Tuse borgere på stierne ved Tuse Idræts og Bevægelsespark.
Rundt i området er opstillet bænke, hvorfra man kan nyde udsigten.
 
På et oversigtskort ved Tusestierne kan man se de forskellige muligheder for gå-, løbe- og cykeltur. Der er også opmålt forslag til tre forskellige ruter.
Kilde: Foreningsnyt 2020, nr. 2
Stiområdet omkring Tuse Idrætsanlæg har fået ny skiltning.

I Venstrebladet den 29. februar 2020 kan man læse, at stiområdet omkring Tuse Idrætsanlæg har fået ny skiltning. Spar Nord Fonden har støttet.

Der er nu et stort skilt ved starten og midtvejs på ruten. Stierne er på 1,4, 1,8 og 5 kilometer. Der er opsat bænke flere steder på stierne.

Stierne kan bruges af alle. 

Ved Fjorddraget i Allerup. Den forbinder det nye boligkvarter med Tuse. Stien strækker sig over 1,5 km. Det er allerede muligt at gå på stien.

Det er partnerselskabet Rishøjgaard P/S, der har anlagt naturstien.

Alle er velkomne til at gå på stien, der er privat. (kilde: Nordvestnyt).

se stien på kort

Kirkehuset blev indviet den 20. januar med en festgudstjeneste, hvor PrinsGustavemsemblet sang.

 Bagefter var der spisning i det nye kirkehus.

Holbæk Kommune har uddelt penge fra puljen til udvikling af lokalområderne. Tuse Lokalområde fik kr. 300.000 til gadelys fra Ældrecenteret til Tuse Forsamlingshus.

Gadelys

Tuse Lokalområde fik kr. 300.000 til gadelys.

Velux Fonden har bevilliget nyt udstyr til bueskytterne i Tuse.

Vi er stolte og glade, da vi fra VELUX FONDEN har fået bevilliget 32.000 kr. til nyt udstyr til bueskytterne, hvilket vi forventer at have på plads inden den nye sæson starter i september 2019. Blandt det nye udstyr er der skydestole, som nogle har efterlyst.

Senest opdateret 30-03-2022