Spring til indhold

Om Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening

Pensionistforenings bestyrelse består af 7 medlemmer + 1 suppleant. Pensionistforeningen arrangerer udflugter, underholdning og foredrag. Tuse Forsamlingshus er hjemsted for pensionistforeningen Tuse Byvej 96, Tuse, 4300 Holbæk

 Bende Andersen

Formand

Tlf. 28 97 32 05

Tlf. 59 43 44 35

 Erling Knudsen

Næstformand

Tlf. 25 76 27 94

 Lillian Bagge Nielsen

Kasserer/web

Tlf. 59 43 69 02 

 Rita Nielsen

 Sekretær

Tlf. 59 43 29 19

 Anna Margrethe Christensen

 

Tlf. 59 43 54 35

 Bodil Hovmøller

 

Tlf. 28 68 78 34

 Max Larsen

 

Tlf. 61 76 06 78

 Inge Andersen

 Suppleant

Tlf. 23 33 92 73

Regnskab

Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforenings regnskab

 Regnskab 2016-17 , regnskab 2016-17 fejl rettet

Et lille ord som gebyrer manglede i regnskabsarket og systemet kunne så ikke indføre beløbet på udgiften i regnskabet. (gebyrer banken pr. 31.3.)

 

Regnskab 2015-16

Regnskab 2014-15

Regnskab 2013-14

Regnskab 2012-13

Vedtægter

Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforenings vedtægter er forelagt og vedtaget på foreningens generalforsamling den 14. april 2014.

Vedtægter for Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening

  

§ 1 Navn hjemsted

Foreningens navn er Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening af 1973 og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune.

 

§ 2 Medlemmer

Alle interesserede kan blive medlemmer.

 

§ 3 Formål

Foreningens formål er at samle ældre, pensionister og efterlønsmodtagere til møder, fester og udflugter.

 

§ 4 Kontingent

Medlemmerne betaler et årligt kontingent, der vedtages på den årlige generalforsamling og opkræves i april måned. Nye medlemmer indmeldt efter 31.12. betaler halvt kontingent.
Medlemmet slettes automatisk af foreningen, hvis kontingentet ikke betales.

 

§ 5 Regnskab

Regnskabet føres af foreningens kasserer. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen. Regnskabsår 1. april - 31. marts.

 

§ 6 Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

 

§ 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes som et medlemsmøde i april måned. Dato og sted fremgår af årsprogrammet og på hjemmesiden.

På generalforsamlingen aflægges og godkendes beretning og regnskab.

Alle afgørelser træffes ved flertal blandt de tilstedeværende medlemmer.

Forslag fra bestyrelse eller medlemmer behandles. Forslag fra medlemmer skal være afleveret til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 8 Valg

Generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmer for 2 år med halvdelen hvert år, (lige år 3 medlemmer – ulige år 4 medlemmer), 1 bestyrelsessuppleant for 1 år, 2 bilagskontrollanter for 2 år og 1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år.

 

§ 9 Foreningens opløsning

Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens midler, efter generalforsamlingens afgørelse, Brugerrådet ved Tuse Lokalcenter eller senioridrætten i Tuse.

 

 

Ovenstående vedtægter er forelagt og vedtaget på foreningens generalforsamling den 14. april 2014.

 

 

                     

 

                     

Generalforsamling 2017

Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening afholdt generalforsamling 24. april 2017

Jørgen Steinmetz blev valgt som dirigent

Beretningen blev godkendt

Regnskabet blev godkendt - se regnskabet  , regnskab 

Der var ingen indkomne forslag

Kontingentet uændret kr. 125

Bestyrelsesmedlemmer og suppleant blev genvalgt.

Dagsordenen kan ses herFeedback

Sidst opdateret

11.10.2017

Ansvarlig redaktør

Lillian Bagge Nielsen

Kontingent

Der opkræves et årligt kontingent i april måned  kr. 125. pr. person. Nye medlemmer indmeldt efter 31.12 betaler halvt kontingent. Du kan enten betale via netbank, MobilePay eller kontant.  Bankkonto.: Reg:   5037,  Kontonr.: 1379350
MobilePay tlf. 24 97 35 07

Der er pr. 31.3.17 190 medlemmer

Køb en sangbog

Vi køber selv vores sangbog.

Den koster kr. 130,-