Spring til indhold

Om støtteforeningen

At værne om Tuse forsamlingshus fortsatte beståen. At arbejde for medlemstilgang og udbrede kendskabet til Tuse forsamlingshus. At forvalte de indkomne midler, efter behov, med forsvarlighed

Bestyrelsens sammensætning

Formand = Henning Petersen

Næstformand = Marianne G. Nielsen

Kasserer = Nanna Nielsen

Sekretær = Leila Sejberg

Bestyrelsesmedlem = Bente Folsing

Suppleanter = Børge Christensen og Torben FolsingFeedback

Sidst opdateret

20.04.2022

Ansvarlig redaktør

Lillian Bagge Nielsen