Spring til indhold

Om Tuse Lokalforum

Tuse Lokalforum er Holbæk Kommunes lokalforum i Tuse og dermed for alle, som bor i Tuse-området. Tuse Lokalforum blev i 2017 stiftet som forening.

Tuse Lokalforum 

Formand Mads Vestergaard, Sekretær og kasserer Nadia Ragnvald Caspersen, øvrige medlemmer Jarl Sabroe, Hans Bruun-Jensen og Anders Bo Hansen.

Kommunalt tilskud

Holbæk Kommune giver et fast tilskud til hvert af de 18 lokalområder. Tilskuddet bliver fordelt en gang om året på baggrund af antal indbyggere.

Det er lokalforum selv, som beslutter, hvordan tilskuddet bliver brugt - dog må det ikke bruges til løn. Hvis ikke tilskuddet er brugt, når året er gået, bliver det overført til året efter. Lokalforum må gerne have andre indtægter, fx overskud fra arrangementer.  KIlde: Holbæk Kommune.

Vedtægter for Tuse Lokalforum

Tuse Lokalforum blev i 2017 stiftet som forening. Foreningens navn er Tuse Lokalforum og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune.

Se vedtægter

Tuse Lokalforums bestyrelse

Tuse Lokalforum blev i 2017 stiftet som forening.

Bestyrelsens sammensætning:

Formand Mads Vestergaard, Tlf.: 30 70 50 77, E-mail.: loevlund@gmail.com

Sekretær og kasserer Nadia Ragnvald Caspersen

øvrige medlemmer Jarl Sabroe, Hans Bruun-Jensen, Anders Bo Hansen og Stine og Theis.

 

 

Tuse Lokalforum generalforsamling 2020

Torsdag den 18. juni 2020 klokken 18.00 i Tuse Forsamlingshus. 10 personer deltog.

Vi håbede på flere, men i disse coronatider var det meget passende. 
Bo gav en status for Tuse Naturreservat og vi er spændte på at se hvad fremtiden bringer for disse planer. 
i 2019 nedsatte vi tre arbejdsgrupper, for at kunne sprede kræfterne lidt ud - skulle du have lyst til at deltage i arbejdet i en af disse, kan du kontakte tovholderen.


Trafiksikkerhed: Theis Mølstrøm Christensen
Event/koncert: Lisbeth Hanghøj Kristensen
Natur: Lars Bo Christensen

Næste ordinære møde i Lokalforum er den 20. august kl. 16:30 på Tuse Skole. 
 


Feedback

Sidst opdateret

12.04.2021

Ansvarlig redaktør

Lillian Bagge Nielsen