Spring til indhold

Om Tuse Lokalforum

Tuse Lokalforum er Holbæk Kommunes lokalforum i Tuse og dermed for alle, som bor i Tuse-området.

Tuse Lokalforum 

Indkaldelse til Generalforsamling 2019 i Tuse Lokalforum onsdag den 27. marts kl. 19

I år er vi i Møllehuset, i Møllestensparken.

Dagsordenen er jf. vores vedtægter:

1: Valg af dirigent og stemmetællere
2: Formandens beretning
3: Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
4: Fremlæggelse af budgetforslag med fastsættelse af kontingentsatser
5: Behandling af indkomne forslag
6: Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
7: Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
8: Eventuelt

Indkommende forslag til tilsendes formanden på loevlund@gmail.com senest en uge før general forsamlingen.

 

Taget fra Facebook.

Vedtægter for Tuse Lokalforum

Tuse Lokalforum blev i 2017 stiftet som forening. Foreningens navn er Tuse Lokalforum og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune.

Se vedtægter

Tuse Lokalforums bestyrelse

Tuse Lokalforum blev i 2017 stiftet som forening.

Bestyrelsens sammensætning:

Formand Mads Vestergaard, Tlf.: 30 70 50 77, Email.: loevlund@gmail.com

Sekretær og kasserer Nadia Ragnvald Caspersen

øvrige medlemmer Jarl Sabroe, Hans Bruun-Jensen og Anders Bo Hansen

 

 

Budget og regnskab

Siden er under udarbejdelse

Hvert år modtager Lokalforum kr.     fra Holbæk Kommune. Pengene går til....Feedback

Sidst opdateret

10.03.2019

Ansvarlig redaktør

Lillian Bagge Nielsen