Spring til indhold

Om Tuse Lokalforum

Tuse Lokalforum er Holbæk Kommunes lokalforum i Tuse og dermed for alle, som bor i Tuse-området. Tuse Lokalforum blev i 2017 stiftet som forening.

Tuse Lokalforum 

Formand Mads Vestergaard, Sekretær og kasserer Nadia Ragnvald Caspersen, øvrige medlemmer Jarl Sabroe, Hans Bruun-Jensen og Lars Bo Christensen.

Kommunalt tilskud

Holbæk Kommune giver et fast tilskud til hvert af de 18 lokalområder. Tilskuddet bliver fordelt en gang om året på baggrund af antal indbyggere.

Det er lokalforum selv, som beslutter, hvordan tilskuddet bliver brugt - dog må det ikke bruges til løn. Hvis ikke tilskuddet er brugt, når året er gået, bliver det overført til året efter. Lokalforum må gerne have andre indtægter, fx overskud fra arrangementer.  Kilde: Holbæk Kommune.

Vedtægter for Tuse Lokalforum

Tuse Lokalforum blev i 2017 stiftet som forening. Foreningens navn er Tuse Lokalforum og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune.

Se vedtægter

Tuse Lokalforums bestyrelse

Tuse Lokalforum blev i 2017 stiftet som forening.

Bestyrelsens sammensætning:

Formand Mads Vestergaard, Tlf.: 30 70 50 77, E-mail.: loevlund@gmail.com

Sekretær og kasserer Nadia Ragnvald Caspersen

øvrige medlemmer Jarl Sabroe, Hans Bruun-Jensen,  Lars Bo Christensen og Stine og TheiFeedback

Sidst opdateret

27.02.2022

Ansvarlig redaktør

Lillian Bagge Nielsen