Spring til indhold

Arrangementer i 2022

Her kan du få oplysninger om foreningernes aktiviteter i Tuse lokalområde.

Giv venligst selv besked om dine arrangementer.

Byfest i Tuse

Lørdag den 25. juni kl. 10. Dagen vil bestå af et perfekt mix af idræt, små konkurrencer, rundboldturnering og fest med fællesspisning om aftenen.

Kjøge Miniby - Tuse Lokalhistorisk Forening

Lokalhistorisk Forening har udflugt til Kjøge Mini-by onsdag den 10. august

Limfjordslandet — busrejse 4 dage

Pensionistforeningens rejse finder sted fra mandag den 29. august - 1. september. Kun for medlemmer.

Høstfest

Pensionistforeningen afholder høstfest med Baggårdens Bolcher 19. september 22 kl. 13

Audebo Pumpestation

Pensionistforeningen besøger 18. oktober Audebo Pumpestation og Arne Andersen fortæller dens historie

Amazonas. Af Michael Falkendorf

Foredrag i pensionistforeningen: Amazonas. Af Michael Falkendorf 14. november 22 kl. 14

Julegudstjeneste- og julefrokost

Pensionistforeningens julearrangementet afholdes i Tuse Kirke kl. 11.30 og julefrokost i forsamlingshuset kl. 12.30


Feedback

Sidst opdateret

04.05.2022

Ansvarlig redaktør

Lillian Bagge Nielsen

Tuse Aktive Center

Brugerrådets program:

Fredag den 29. april kl. 13.00. Fællesspisning. Fredag den 6. maj kl. 13.00. På tur med lille bus.
Fredag den 20. maj kl. 14.00. Underholdning. Se opslag senere.
Fredag den 3. juni pinsefrokost. Se opslag på tavlen
Onsdag den 29. juni heldagstur til Sejerø. Se opslag på tavlen


Tovholdernes ugeplan:

Brugerrådet ved Tuse Aktive center.
Formand: Anna Margrethe Christensen. tlf 51 30 55 89. eller 59 43 54 35.
Næstformand: Rita Nielsen. tlf. 23 29 74 94.
Kasserer: Lillian Froholdt. tlf. 42 59 18 06.
Best: Inge Andersen. tlf. 23 33 92 73.
Best: Kirsten Malmstrøm. tlf. 21 69 71 11.
Jørgen Steen. tlf.59 46 02 36.

Juli og August. Den enkelte tovholder bestemmer, om aktiviteterne afholdes.

 

Banko i forsamlingshuset

Der er banko i Tuse Forsamlingshus hver anden torsdag kl. 14

  • 8. september
  • 22. september
  • 13. oktober
  • 27. oktober
  • 10. november
  • 24. november
  • 8. december

Bestyrelsen i Tuse Forsamlingshus og støtteforeningen