Spring til indhold

Dansk arkæologi på 5 kvarter

Tuse Lokalhistorisk Forening: Foredrag ved Carsten U. Larsen onsdag, den 20. november 2024 Kl. 19 i Tuse forsamlingshus

Carsten U. Larsen

Vi har fået den Tuse fødte Carsten U. Larsen til at berette om arkæologi. I mere end 14000 år har der levet mennesker i
Danmark. I de sidste 1000 år har vi kunnet læse og tolke de skriftlige kilder.
For de første 13000 år har vi ”kun” de materielle efterladenskaber i form af genstande, bopladser, gravhøje, mosefund etc. dem anvender arkæologerne til at fortælle om forhistoriens samfund.
Foredraget giver et overblik over sten-, bronze- og stenalderen med mange fotos af genstande med fokus på gravskikkene. Der kikkes også lidt ned i arkæologernes værktøjskasse for at få en fornemmelse af metoderne ved udgravninger, stratigrafi, typologi, træringe, C14-dateringer, strontiumanalyser, DNA…

Der vil være rig lejlighed til spørgsmål. Carsten U. Larsen er arkæolog og har arbejdet på Nationalmuseet i mere end 25 år.

Alle er velkomne.
Ikke medlemmer betaler kr. 50,- ved indgangen.
Der er tilmelding til Ole Svensson mail.: ole@aosvensson.dk eller sms tlf. 22 34 49 70 senest den 13. november 2024.

 Feedback

Sidst opdateret

28.01.2024

Ansvarlig redaktør

Lillian Bagge Nielsen