Spring til indhold

Generalforsamling

Referat af Generalforsamling i Støtteforeningen for Tuse Forsamlingshus 7.februar 2019

 

 

 

 Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Beretning af bestyrelsens arbejde i det forløbne år
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg til bestyrelse – på valg er:

Henning Petersen –villig til genvalg

           Nanna Nielsen – villig til genvalg

           Lonni D. Larsen – villig til genvalg

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:

Børge Christensen – villig til genvalg

Leila Sejberg – villig til genvalg

 1. Valg af 2 biklagskontrollanter:

Inger Espeløv – villig til genvalg

Gitte Fogelberg – villig til genvalg

 1. Valg af 1 revisorsuppleant:

Bent Andersen – villig til genvalg

 1. Eventuelt

 

 

 1. Ordstyrer – Bent Andersen
 2. Beretning- Henning Petersen

Der har ikke været så meget i året løb, vi har ikke haft nogen store udgifter i dette regnskabsår-

Vi var sidste år 130 medlemmer, nu er vi desværre gået lidt tilbage, så nu er vi 119 medlemmer, så jeg håber, at vi igen kommer op på de 130 igen.

Der er holdt 14 bankospil i årets løb. Og der erholdt 2 gavebankospil.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i årets løb og 1 møde sammen med Forsamlingshusets bestyrelse.

Beretningen er godkendt

 1. Regnskabet blev forelagt og godkendt.
 2. Indkomne forslag – Ingen
 3. Kontingent fastsættelse – uændret
 4. Valg til bestyrelse:

Henning Petersen, Nanna Nielsen - genvalgt

Leila Sejberg – nyvalgt

 1. Valg af bestyrelsessuppleanter:

Børge Christensen – genvalgt

Torben Folsing – nyvalgt

 1. Valg af bilagskontrollanter:

Inger Espeløv og Gitte Fogelberg - genvalgt

 1. Valg af revisorsuppleant:

Bent Andersen  - genvalgt

 1. Eventuelt:

Ingen havde noget – så Bent Andersen takkede for Forsamlingshusets vegne for støtten fra støtteforeningen.

Der vil blive søgt om kr. 30.000 til 8 runde bord + en vogn samt tappeanlæg.

Ligeledes vil man søge Holbæk kommune og Lakforden om støtte til Asfald på parkeringspladsen, rampe og anlæg af terrasse

 

Henning Petersen takkede for en god generalforsamling

 

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

 

Formand:          Henning Petersen

Næstformand:  Marianne G. Nielsen

Kasserer:           Nanna Nielsen

Sekretær:           Leila Sejberg

Bestyrelsesmedlem: Karla Haag

Suppleanter: Børge Christensen og Torben Folsing

 

 1. februar 2019

Leila Sejberg

 

 

                                            Dirigent

 

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

11.05.2020

Ansvarlig redaktør

Lillian Bagge Nielsen