Spring til indhold

Persondatapolitik

Stramninger af EU’s databeskyttelsesforordning med ikrafttrædelse pr. 25. Maj 2018 har medført nogle nye pligter og opgaver for foreningens bestyrelse, bl.a. skal vi orientere vore medlemmer om deres rettigheder, og om hvordan vi bruger deres personlige oplysninger. Derfor denne meddelelse om foreningens Persondatapolitik

Lokal Historisk Forening for Butterup og Tuse sogn                            Den, 3. Januar 2019

Hvorfor anvender vi dine personlige oplysninger ?

Vi anvender dine personlige oplysninger til at oprette og administrere dit medlemskab af Lokal Historisk Forening for Butterup og Tuse sogn og til at opfylde foreningens formålsparagraffer. Vi bruger dine personlige oplysninger til at opkræve kontingent, indkalde dig til foreningens møder, herunder generalforsamlingen og indbydelse til foredrag og udflugter, der kunne have din interesse. Vi bruger desuden de personlige oplysninger til adressering af medlemsinformationer. Vi kan til enhver tid sende dig de personlige oplysninger, vi har registreret om dig samt give dig mulighed for at rette eller slette disse.

Hvilke typer personlige oplysninger indsamler vi ?

Kontaktoplysninger som navn, adresse og evt. e-mailadresse. Telefonnummer (hvis du vælger at oplyse det)

Hvem har adgang til dine personlige oplysninger ?

I foreningsregi er det alene medlemmer af bestyrelsen samt den dataansvarlige, der har adgang til persondata. Ingen tredjepart udenfor foreningens bestyrelse har adgang til dine personlige oplysninger.

Hvilken lovmæssig ret har vi til at anvende dine personlige oplysninger ?

Hvis du ikke oplyser os dine personlige oplysninger, kan vi ikke oprette dig som medlem eller sende dig indbydelser og foreningsrelaterede informationer samt medlems info, som indgår i foreningens virke.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger ?

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe du har et aktivt medlemskab af Lokal Historisk Forening for Butterup og Tuse sogn. Du har til enhver tid ret til at opsige dit medlemskab. Hvis du vælger det, ophører medlemskabet og dine oplysninger slettes. Vi opbevarer fortsat dine personlige oplysninger, hvis der ligger nogen form for lovmæssige krav eller uafklarede tvister.  

M.v.h. bestyrelsen

 Feedback

Sidst opdateret

11.05.2020

Ansvarlig redaktør

Lillian Bagge Nielsen