Spring til indhold

Arbejdsområder

Lokalhistorisk Forening for Butterup og Tuse Sogne har udarbejdet beskrivelser af nedenstående. Disse er færdige.

 

 

Løvenborgs og Severinsmindes historie

•Løvenborg Slot
•Godset som kulturmiljø
•Severinsminde
•Slægten Ahlefeldt

Det gamle Tuse

•Tuse i forandring
•Tingstedet for Tudse Herred
•Tuse – både en by, et sogn og et herred
•Tuse Herred

Gårde og ejendomme i Tuse sogn

•Blommevej 2, Allerup
•"Degnehuset" Butterupvej 41, Tuse
•Butterupvej 48, Tuse
"Vestervang Kalundborgvej 289
•"Lille Stenbjerggård" Landevejen 89
•"Hulegård" Mårsøvej 1
•"Aalykke" Nykøbingvej 46, Mårsø
•"Tjørnebuskegård" Omfartsvejen 77
•"Søholm" Søholmvej 1
•"Lillevang" Søholmvej 4
•"Ærtebjerggård" Trønningevej 4
•"Åsagergård" Trønningevej 9
•"Nylandsgård" Tuse Bjerg 3
•"Hyldager" Tuse Byvej 3
•"Langebækgård" Tuse Byvej 16
•"Lergravsgården" Tuse Byvej 102
•"Bonderupgård" Tuse Skovvej 6

En gårds udvikling og afvikling

•"Tjørnehøjgård" Tuse Lågevej 3
•"Nordenskov" Tuse Lågevej 9
•"Rødkildegård" Kalundborgvej 305
•"Tuse Lågegård" Kalundborgvej 226

Kirkernes historie og sognenes præster

•Butterup kirke og Tuse kirke
•Præster i Butterup og Tuse sogne

Sognenes skoler

•Tuse Skole
•Forældreforening og Skolenævn ved Tuse Skole
•Butterup Skole

Brugsens og købmændenes historie

•Tudse Brugsforening
•Butterup Købmandshandel og Mølleri
•Tuse Købmandshandel, Landevejen 50


Butterup-Tuse Sogneråd og sognefogeder

• Butterup-Tuse Sogneråd
•Kommunesekretær Tage Qvist Jensens beretning om perioden 1961-1970
•Sognefogeder i Butterup-Tuse sogne

Udstykninger, veje og gader

•Møllestensparken

Butterup sogn og dens ejendomme

•Beskrivelse af Butterup sogn
•Kirkehuset, graver og klokkerbolig
•Præstegårdsforpagterboligen, Butterup Byvej 6
•Fattighus og Kommunehus, Butterup Byvej 3
•Butterup Byvej 7, Butterup
•Butterup Byvej 7 – et tilbageblik
•Smedjen i Butterup
•Butterup Byvej 12
•Butterup Byvej 14, Butterup
•"Birkevang" Butterup Byvej 16
•Butterup Byvej 18
•Butterup Byvej 29
•Butterup Byvej 33
•Teglovnen
•Hesselvad 1
•Hesselvad 5
•Hesselvad 6
•Hesselvad 7
•Hesselvad 9
•"Birkekær" Møsten 1, Butterup
•Møsten 2, Butterup
•Møsten 1-3-2-4-6-7-10-13-19-21-23
•"Butterup Møllegård" Butterupvej 63
•Butterupvej 70 (Nr. 8-husene)
Virksomheder og institutioner m.v.
•Tuse Andelsmejeri
•Missionshuset i Tuse
•Mårsø Station
•Tuse Lokalcenter (Fra Alderdomshjem til Lokalcenter)
•Tuse Kros historie
•Børneinstitutionernes historie i Tuse 1978-2011

Foreningerne i lokalområdet

•Butterup-Tuse Husholdningsforening
•Butterup-Tuse Husmandsforening
•Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening
•Tuse Gymnastikforening
•Tuse Idrætsforening
•Tuse Badmintonklub
•Tuse Vaskeselskab
•Historien om Sykredsen
•Historien om Sømandskredsen

Diverse historier og beretninger

•Tuse og DE KONGELIGE
•En historie om skærsliberen fra Butterup
•Fra Butterup til Christiansborg
•Tuse Revyen

Arbejdsområder i 2016-17 er.:

Besættelse 1940-45

Tuse Antenne Forening

Smedjen

Butterup Byvej 19

Skoletandlægeordningen ved Tuse Skole

Ole Svensson
maj 2016

 

De færdige beskrivelser og historier kan købes enkeltvis for 50 kr. pr. stk. ved henvendelse til Erling Knudsen, Kløvervænget 28, Tuse, 4300 Holbæk, tlf. 59437245, mail: hkek@cdnet.dkFeedback

Sidst opdateret

05.09.2021

Ansvarlig redaktør

Lillian Bagge Nielsen