Spring til indhold

Stiforbindelse mellem Tuse og Butterup

Denne forbindelse vil kunne skabe sikre forhold for bløde trafikanter og give en unik adgang til et naturskønt område for løbere.

Denne forbindelse vil kunne skabe sikre forhold for bløde trafikanter og give en unik adgang til et naturskønt område for løbere. 

Med start fra krydset mellem Tuse Byvej og Butterupvej og slut ved Butterup Byvej. 

Det er en forbindelse, der har været på tegnebrættet og ønsket længe (fodnote) med følgende begrundelse: 

  • Trafikken på Butterupvej i Tuse er præget af mange børn, der både på cykel og gående, skal til og fra skole. Der er trængt, og uden en sti i den ene side, benyttes nu begge sider, hvilket skaber farlige situationer med bilerne der kører forbi. 
  • Vejen mellem Butterup og Tuse er kendt som særdeles utryg pga. de ringe oversigtsforhold og vejens niveauforskelle. Det er en vej, hvor der køres stærkt, og hvor der tit opstår farlige situationer, når bløde trafikanter passeres af biler. Kun få tør benytte vejen til at cykle og løbe på.
  • Af de 21 skolebørn i Butterup, der er tilmeldt i Tuse benytter kun ganske få cyklen til skole. Det resulterer i en endnu tættere trafik, når forældre hver morgen og eftermiddag skal bringe og hente børn ved institutionerne i Tuse. 
  • Der ligger et stort potentiale i at etablere en sikker forbindelse for alle de mange motionister fra Tuse, som ønsker at løbe til Butterup og videre af den gamle kirkesti hele vejen til den unikke park ved Løvenborg. Det er en enestående rute, hvor man undervejs oplever rå uberørt natur, og en af de mest velholdte slotsparker på Sjælland.  
  • Forbindelsen fra Tuse til Butterup er et stort ønske for beboere i Tuse og Butterup, og er støttet af Tuse Bjerg Spejderne, Holbæk Løbeklub samt Kirken i Butterup. 
  • I Trafiksikkerhedsplanens oversigt er forbindelsen arrangeret lavt (3) med den begrundelse, at ikke nok benytter ruten, og at for få vil få glæde af den. Det oplever vi ikke som sandt. Tværtimod bliver den ikke brugt af cyklister, løbere, skolebørn, naturelskere, spejdere, kirkegængere og hundeluftere, fordi den opleves som særdeles utryg og farlig at færdes på.  
  • Beboere i Borup og ved Severinsminde vil ligeledes også kunne benytte stien. 

I lokalforum har vi kigget på de tidligere tiltag og projekteringer for forbindelsen, og har her optegnet to gode muligheder.

Løsningsforslag

Vores første prioritet er en cykel- og gangstisforbindelse, som løber parallelt med vejen. Eventuelt med en stiføring fra Butterupvej til Mariehaven.

Vores alternative forslag er en permanent helårs natursti samt at vejen gøres til en 2 minus 1 vej, Link. Stien, der også kan benyttes af cyklister, skal føres mellem markerne og forbindes ved det eksisterende stisystem i Tuse.  

Se beskrivelse af 2-1 vejFeedback

Sidst opdateret

11.05.2020

Ansvarlig redaktør

Lillian Bagge Nielsen