Spring til indhold

Møder og referater

Her vil du finde møder og referater
 
   

Dagsorden til møde i lokalforum torsdag den 23. maj 2019 kl. 16.30-18.00 i mødelokalet på Tuse Skole

Bestyrelsens sammensætning: Formand Mads Vestergaard, Sekretær og kasserer Nadia Ragnvald Caspersen, øvrige medlemmer Jarl Sabroe, Hans Bruun-Jensen og Anders Bo Hansen

Deltagere:

   

1 Godkendelse af dagsorden samt valg af ref.

   

2 Kirkeblad v / Mads

   

3

   

4 Tuse-dage v / Nadia

   

5 Vedligeholdelse af stier og bro af Hans

   

6 Udbygning af idrætsanlæg v / Anders

   

7 Anvendelse af den gamle frugtplantage / etablering af shelter v / Jarl

   

8 Trafiksikkerhed i Tuse v / Mads

   

           9 Informationsudbredelse v / Mads

   

           10 Mail fra Mogens

   

     11 evt.

   
 

 Dagsordenen taget fra Facebook.

 

13. juni 2017

24. august 2017

12. september 2017

12. oktober 2017

Generalforsamling 12. april 2018

 Feedback

Sidst opdateret

16.05.2019

Ansvarlig redaktør

Lillian Bagge Nielsen