Spring til indhold

Støtteforeningen for Tuse Forsamlingshus

Bestyrelsen 2018 består af

Torsdag den 7. februar  2019 kl. 19 i Tuse Forsamlingshus

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før denne afholdes.

Efter generalforsamlingen bliver der serveret kaffe og kage.

Vel mødt

 

 

Bestyrelsens sammensætning:

Formand = Henning Petersen

Næstformand = Marianne G. Nielsen

Kasserer = Nanna Nielsen

Sekretær = Lonni D. Larsen

Bestyrelsesmedlem = Karla Haag

Suppleanter = Børge Christensen og Leila SejbergFeedback

Sidst opdateret

27.01.2019

Ansvarlig redaktør

Lillian Bagge Nielsen