Spring til indhold

Vedtægter

Støtteforeningen for Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening.

Vedtægter:

§1: Navn:          Støtteforeningen for Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening.        

§2: Formål:       At yde støtte til pensionistforeningens arrangementer.

§3: Medlemmer: Medlemmer af pensionistforeningen

§4: Midler:        Penge indkommet ved bankospil og lignende.

§5: Bestyrelse:  Formand, Kasserer, næstformand

§6: Valg til bestyrelsen finder sted ved pensionistforeningens generalforsamling.(1. gang ved den stiftende generalforsamling).

§7: Ved opløsning tilfalder midlerne pensionistforeningen / evt. anden forening for pensionister

 

 Sådan vedtaget på den stiftende generalforsamling 9. februar 2009.

Erling jensen  Jørgen Steen
Rita Nielsen  Carlo Petersen
Kurt Nielsen  Svend Erik Nielsen
Bende Andersen  Anna Margrethe Christensen

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

11.05.2020

Ansvarlig redaktør

Lillian Bagge Nielsen