Spring til indhold

Støtteforeningen

Støtteforening for Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening vedtaget på den stiftende generalforsamling 9. februar 2009.

At yde støtte til Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening med penge  indkommet ved bankospil og lignende.

Foreningen er sat i bero.

Vedtægter

Støtteforeningen for Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening.

Vedtægter:

§1: Navn:          Støtteforeningen for Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening.        

§2: Formål:       At yde støtte til pensionistforeningens arrangementer.

§3: Medlemmer: Medlemmer af pensionistforeningen

§4: Midler:        Penge indkommet ved bankospil og lignende.

§5: Bestyrelse:  Formand, Kasserer, næstformand

§6: Valg til bestyrelsen finder sted ved pensionistforeningens generalforsamling.(1. gang ved den stiftende generalforsamling).

§7: Ved opløsning tilfalder midlerne pensionistforeningen / evt. anden forening for pensionister

 

 Sådan vedtaget på den stiftende generalforsamling 9. februar 2009.

Erling jensen  Jørgen Steen
Rita Nielsen  Carlo Petersen
Kurt Nielsen  Svend Erik Nielsen
Bende Andersen  Anna Margrethe Christensen

 

 

 

Bestyrelse

Butterup-Tuse Hagesteds Pensionistforening støtteforenings bestyrelse. består af: Formand, kasserer, næstformand.

Formand: Anna Margrethe Christensen, tlf. 59 43 54 35
Kasserer: Bende Andersen, tlf. 28 97 32 05
Næstformand: Erling Knudsen, tlf. 25 76 27 94

Regnskab

Her finder du støtteforeningens årsregnskab. Optjent ved bankospil.

Årsregnskab 2019

 Feedback

Sidst opdateret

05.09.2021

Ansvarlig redaktør

Lillian Bagge Nielsen