Spring til indhold

Om Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening

Pensionistforenings bestyrelse består af 7 medlemmer + 1 suppleant. Pensionistforeningen arrangerer udflugter, underholdning og foredrag. Tuse Forsamlingshus er hjemsted for pensionistforeningen Tuse Byvej 96, Tuse, 4300 Holbæk

 Bende Andersen

Formand

Tlf. 28 97 32 05

Tlf. 59 43 44 35

 Erling Knudsen

Næstformand

Tlf. 25 76 27 94

 Lillian Bagge Nielsen

Kasserer/web

Tlf. 59 43 69 02 

Bodil Hovmøller

 Sekretær

Tlf. 28 68 78 34

Rita Nielsen

 

Tlf. 59 43 29 19

 Max Larsen

 

Tlf. 61760678

 Inge Andersen

 

Tlf. 23 33 92 73

 Jørgen Steinmetz

 

Tlf. 30 34 70 68

Privatlivspolitik

Den 25. maj 2018 trådte EU’s persondataforordning og en ny dansk databeskyttelseslov i kraft.

Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening

                                                                                                                   

Privatlivspolitik Juni 2018

 

Databeskyttelsesforordning 2018
Som medlem af Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening har du ret til at vide, hvad vi registrerer om dig – og hvad vi bruger oplysningerne til. Vi videregiver ingen oplysninger.

Kontaktoplysninger
For at vi kan sende dig kontingentopkrævning, omdele program, nyheder m.m. registrerer vi: dit navn, adresse, telefonnummer, fødselsdag og evt. e-mailadresse. Det er alm. personoplysninger. Vi registrerer ikke flere oplysninger, end vi har brug for.

Vi må kun gemme oplysninger, så længe det er nødvendigt. Medlemmet slettes automatisk i foreningen, hvis kontingentet ikke betales. Bogføringsbilag skal iflg. loven gemmes i 5 år.

Billeder på hjemmesiden
Vi sætter kun situationsbilleder med flere personer på hjemmesiden. Vi må ikke sætte et portræt af dig på hjemmesiden uden dit samtykke.

Dine rettigheder
- ret til at få oplyst, hvad der er registreret om dig
- ret til at få rettet forkerte oplysninger
- ret til sletning
- ret til indsigelse

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening. Formand: Bende Andersen, tlf. 28 97 32 05   mail: bfa10@hotmail.com

Klagemulighed
Det er det danske datatilsyn, du skal klage til, hvis du mener, dine oplysninger er blevet misbrugt.

Regnskab

Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforenings regnskab

Regnskab 17-18

Regnskab 2016-17 , regnskab 2016-17 fejl rettet

Et lille ord som gebyrer manglede i regnskabsarket og systemet kunne så ikke indføre beløbet på udgiften i regnskabet. (gebyrer banken pr. 31.3.)

 

Regnskab 2015-16

Regnskab 2014-15

Regnskab 2013-14

Regnskab 2012-13

Vedtægter

Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforenings vedtægter er forelagt og vedtaget på foreningens generalforsamling den 16. april 2018

 Vedtægter for Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                     

Generalforsamling 2018

Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening afholdt generalforsamling 16. april 2018

Jørgen Steen blev valgt som dirigent

Beretningen blev godkendt

Regnskabet blev godkendt 

Nye vedtægter blev godkendt. Et par punkter tages op til næste år.

Kontingentet uændret kr. 125

Anna Margrethe modtog ikke genvalg. Ind kom Inger Andersen. Erling Knudsen, Lillian Bagge Nielsen, Max Larsen modtog genvalg. Suppleant blev Jørgens Steinmetz.

45 medlemmer deltog.

Lillian

 

 

 

Booking

Her kan du tilmelde dig

 

 

Dette er en prøve

 Feedback

Sidst opdateret

15.10.2018

Ansvarlig redaktør

Lillian Bagge Nielsen

Kontingent

Der opkræves et årligt kontingent i april måned  kr. 125. pr. person. Nye medlemmer indmeldt efter 01.10 betaler halvt kontingent. Du kan enten betale via netbank, MobilePay eller kontant.  Bankkonto.: Reg:   9570,  Kontonr.: 12667388
MobilePay tlf. 93759

Der er pr. 31.3.18 189 medlemmer

Køb en sangbog

Vi køber selv vores sangbog.

Den koster kr. 130,-