Spring til indhold

Januar 2021....

Her kan du få oplysninger om foreningernes aktiviteter i dit lokalområde.

Giv venligst selv besked om dine arrangementer.

Høstfest med Keld og Hilda

Pensionistforeningens høstfest. Glæd dig til vores høstfest den 13. september kl. 13, hvor Keld og Hilda underholder.

Olsen Banden-Udstillingen

19. oktober 21 Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforenings udflugt til Olsen Banden-Udstillingen

Lys i mørket - mit liv som blind

15. november kl. 14 2021 Foredrag ved sognepræst Eva Melhof.

Julearrangement - gudstjeneste og julefrokost

6. december 21 er der julegudstjeneste i Tuse Kirke kl. 11.30 og julefrokost i forsamlingshuset kl. 12.30

Menneskeligt samvær betyder så meget for os, men det kan ikke tælles og vejes

10. januar 2022 kl. 14 foredrag af Ole Glahn

Musikalsk causeri om Sigfred Pedersen - om hans liv og hans vise

7. februar 22 kl. 13 Underholdning af Lena og Klaus

Generalforsamling 2022

Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening afholder generalforsamling 7. marts 2022 Iflg. vedtægterne

Nyhavn på kryds og tværs

4. april 22 kl. 14 fortæller Kim Greiner om de gamle huse og deres beboere i Nyhavn.


Feedback

Sidst opdateret

11.06.2021

Ansvarlig redaktør

Lillian Bagge Nielsen

Tuse Aktive Center

Brugerrådets program:

Tovholdernes ugeplan:
Mandag Billard: Bent tlf. 20 10 48 19
Tirsdag Bowls: Anna Lise tlf. 60 70 29 76
Onsdag Tai Chi: Lonni tlf. 42 19 99 42
Torsdag Gymnastik: Inge tlf. 23 33 92 73
Fredag Krolf: Lonni tlf. 42 19 99 42

Fælles morgenbord den 3. torsdag i hver mdr. kl. 9.30.
Mens Tovholdernes ugeplan midlertidigt er sat på pause pga. Corona, har vi oprettet 2 udendørs aktiviteter med Lonni tlf. 42 19 99 42
Onsdag kl. 10.00: Tai Chi
Fredag kl. 10.00: Krolf

Brugerrådets program:
Vi trænger sådan til at mødes, derfor vil vi prøve udendørs banko.
Hvis vejret tillader det.
Fredag den 4. juni kl. 14.00
Fredag den 2. juli kl. 14.00
Fredag den 6. august kl. 14.00


Men ring til en af os i brugerrådet: Inge Andersen tlf. 23 33 92 73. Rita Nielsen tlf. 23 29 74 94. Lillian Froholdt tlf. 21 45 62 07. Anna Margrethe tlf. 51 30 55 89

Bankospil

Bestyrelsen i Tuse Forsamlingshus og støtteforeningen afholder bankospil
kl. 14 i Tuse Forsamlingshus. 

2021
9. september
23. september
14. oktober
28. oktober
11. november
25. november
9. december

Evt. flere oplysninger v/Bent Andersen,
tlf. 20 10 48 19.