Spring til indhold

Arrangementer i 2023

Her kan du få oplysninger om foreningernes aktiviteter i Tuse lokalområde.

Giv venligst selv besked om dine arrangementer.

Høstfest

Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening afholder høstfest den 11. september (datoen er rettet) kl. 13 i Tuse Forsamlingshus

Spændende rejseforedrag

Tuse drenge på eventyr i fjerne egne” d. 20. September 2023 i Tuse forsamlingshus kl. 19

Karen Blixen Museum

10 oktober har pensionistforeningen udflugt til Karen Blixen Museum, Rungstedlund

Finske krigsbørn

Tapio Juhl beretter om Finske krigsbørn der kom til Danmark i 1940-44. Den 11. oktober 2023 kl. 19 I Tuse forsamlingshus.

Fødselsdag

Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening blev stiftet for 50 år siden 9. april 1973. 6. november kl. 14 fejrer vi det med fællessang, kaffe og lagkage.

Holbæks udvikling

Tuse Lokalhistorisk Forening: Foredrag om Holbæks Udvikling d. 8. November 2023 I Tuse forsamlingshus kl. 19 ved historiker Niels Larsen

Julegudstjeneste- og julefrokost

4. december kl. 11.30 julegudstjeneste i Tuse Kirke, derefter julefrokost kl. 12.30 i Tuse Forsamlingshus.

Vig & Ven

Danske evergreens humor og fortælling. De fleste sange er kendte – og publikum må gerne synge med.

Generalforsamling 2024

Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening afholder generalforsamling 4. marts 2024 kl. 14 i Tuse Forsamlingshus

Hvide ankelsokker

Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening har besøg af Lone Wennemoes d. 15. april 2024 kl. 14.


Feedback

Sidst opdateret

24.04.2023

Ansvarlig redaktør

Lillian Bagge Nielsen

Tuse Aktive Center

Brugerrådets program:
Fredag den 12 maj Udflugt med bus.
Torsdag den 25 maj kl. 9.30 Morgenbord
Fredag den 2 juni kl. 13.00. Fællesspisning.
Torsdag den 15 juni kl. 9.30. Morgenbord.
Fredag den 21 juni kl. 13.00. Ud i det blå i små busser.
Brugerrådet ved Tuse Aktive center
Formand: Anna Margrethe Christensen. tlf. 51 30 55 89. el. 59 43 54 35,
Næstformand: Jørgen Steen. tlf. 20 48 23 36.
Kasserer: Lillian Froholdt. tlf. 42 59 18 06.
Best: Rita Nielsen. tlf. 23 29 74 97.
Best: Tove Hansen. tlf. 26 70 17 39.
Tuse Aktive Center - Tuse Byvej 24
Tovholdernes ugeplan:
Mandag - Billard: kl. 10.00
Bent Andersen, tlf.20 10 48 19.
Tirsdag - Bowls: kl. 9.00
Jytte Jensen, tlf. 61 54 62 99.
Tirsdag - Cafe: kl. 13.30
Rita Nielsen, tlf. 23 29 74 97.
Torsdag - Gymnastik: kl. 10.00
Inge Andersen, tlf. 23 33 92 73.
Torsdag - Maling på stof,
perler, smykker. m.m : kl. 13.30
Kirsten Malmstrøm, tlf. 21 69 71 11.
Fredag - Krolf: kl. 10.00
Anna Margrethe tlf. 51 30 55 89.
Juli og August er det tovholderne, som selv bestemmer. Så ring til
tovholderen.
Brugerrådet har ferie Juli - August

Banko i forsamlingshuset

Der er banko i Tuse Forsamlingshus hver anden torsdag kl. 14

2023

14. september

28. september

12. oktober

26. oktober

9. november

23. november

14. december

Bestyrelsen i Tuse Forsamlingshus og støtteforeningen