Spring til indhold

Arrangementer i 2022

Her kan du få oplysninger om foreningernes aktiviteter i Tuse lokalområde.

Giv venligst selv besked om dine arrangementer.

Filmaften - Tuse Lokalhistorisk Forening

Vores filmaftener fortsætter i 2022-23 Sted: Tuse Aktive center, torsdag den 6. oktober kl. 19.00. Det bliver »Gamle Danmark« med Poul Hammerich

Julegudstjeneste- og julefrokost

Pensionistforeningens julearrangementet afholdes i Tuse Kirke kl. 11.30 og julefrokost i forsamlingshuset kl. 12.30

Trio De Grå Synger

6. februar kl. 13 spisning derefter er der fællessang med Trio De Grå Synger. De Grå Synger (bog) er en guldgrube af sange fra halvtredserne, tressernes og halvfjerdsernes evergreens.

Generalforsamling 6. marts 23 kl. 14 - Tuse Pensionistforening

Generalforsamling iflg. vedtægterne. Efter generalforsamlingen vil der være fællessang, hvor Max og Knud spiller til.

Robert Storm Petersen, mennesket og artisten

17. april 23 kl.14 i Tuse Pensionistforening fortæller Otto Lundgaard om Storm P. De mange tegninger og fluer samt mundheld og anekdoter har givet os et muntert billede af den danske humorist Storm P.—som vi kalder ham og husker ham som den dag i dag


Feedback

Sidst opdateret

23.09.2022

Ansvarlig redaktør

Lillian Bagge Nielsen

Tuse Aktive Center

Brugerrådets program:
Torsdag den 20. oktober kl. 9.30. Morgenbord.
Fredag den 21. oktober kl. 14.00. Tøjparty.
Fredag den 4. november kl. 13.00. Fællesspisning.
Torsdag den 17. november kl. 9.30. Morgenbord.
Fredag den 18. november kl. 13.00. Juletur Audebo.
Torsdag den 24. november kl. 13.00 Vi laver juledekorationer
Fredag den 2. december kl. 14.00 Gløgg og Æbleskiver.
Lørdag den 10. december. Juletur til Birkegårdens haver. m. spisning.
Se opslag på tavlen.
Torsdag den 15. december kl. 9.30 Morgenbord.
Torsdag den 22. december kl. 14.00 Gudstjeneste.
Lørdag den 14. januar kl. 13.00 Nytårskur for Herrer.
Torsdag den 19. januar kl. 9.30 Morgenbord.
Lørdag den 28. januar kl. 13.00 Nytårskur for Damer.
Fredag den 10. februar kl. 14.00 Årsmøde i brugerrådet.
Torsdag den 16. februar kl. 9.30 Morgenbord.
Fredag den 24. februar kl. 14.00 Fastelavnsfest
Tovholdernes ugeplan:
Mandag - Billard: kl. 10.00
Bent Andersen, tlf. 20 10 48 19
Tirsdag - Bowls: kl. 9.00
Jytte Jensen, tlf. 61 54 62 99
Tirsdag - Cafe: kl. 13.30
Lillian Froholdt, tlf. 42 59 18 06
Torsdag - Gymnastik: kl. 10.00
Inge Andersen, tlf. 23 33 92 73
Torsdag - Ny aktivitet: kl. 13.30 Maling på stof, perler, smykker m.m.
Kirsten Malmstrøm, tlf. 21 69 71 11
Fredag - Krolf: kl. 10.00
Anna Margrethe Christensen, tlf. 51 30 55 89
Brugerrådet ved Tuse Aktive center.
Formand: Anna Margrethe Christensen. tlf 51 30 55 89. eller 59 43 54 35.
Næstformand: Rita Nielsen. tlf. 23 29 74 94.
Kasserer: Lillian Froholdt. tlf. 42 59 18 06.
Best: Inge Andersen. tlf. 23 33 92 73.
Best: Kirsten Malmstrøm. tlf. 21 69 71 11.
Jørgen Steen. tlf.59 46 02 36.

Banko i forsamlingshuset

Der er banko i Tuse Forsamlingshus hver anden torsdag kl. 14

 • 8. september
 • 22. september
 • 13. oktober
 • 27. oktober
 • 9. november (rettelse fra 10. - 9.)
 • 24. november
 • 8. december

2023

 • 26. januar
 •   8. februar (rettelse fra 9. til 8.)
 • 23. februar
 • 9. marts
 • 23. marts
 • 13. april
 • 27. april

Bestyrelsen i Tuse Forsamlingshus og støtteforeningen